ผู้โชคดี 15 ท่าน ที่ได้รับบัตรชมภาพยนตร์ "เลิฟ จุลินทรีย์ - รักมันใหญ่มาก"

1. คุณวรรัตน์ ชวาลวงศ์ธวัช
2. คุณพิชญ์ณัฏฐา บริรักษ์เมธี
3. คุณธัญดา บรรพสุวรรณ
4. คุณพรเทพ เพชรสัมฤทธิ์
5. คุณสกาวเดือน พลกลาง
6. คุณชาญฤทธิ์ โกกิละนันท์
7. คุณนริศา ดินแผ่น
8. คุณมีชัย พรหมประดิษฐ์
9. คุณซะชิดา อิชิเกะ
10. คุณธีรเดช นวสุทธิพงศ์
11. คุณธนภรณ์ อุ่นเจริญ
12. คุณธนพงษ์ เลิศธนาผล
13. คุณภิญญาพัชร์ วงศ์พัฒนกุลกิจ
14. คุณทัศรัตน์ ไพรสันฑ์
15. คุณพัชร์สุภา พันธุ์ปกรณ์

ผู้โชคดีทั้ง 15 ท่าน จะได้รับบัตรท่านละ 2 ใบ โดยสามารถติดต่อรับบัตรชมภาพยนตร์ได้ที่โรงภาพยนตร์เมเจอร์ซีนีเพล็ก รัชโยธิน ในวันพูธที่ 2 นี้ ตั้งแต่เวลา 19.00 น. เป็นต้นไป ภาพยนตร์ ฉายเวลา 20.00 น.ขอขอบคุณ เมเจอร์ และ M๓๙ สำหรับของรางวัลด้วยครับ
ส่วนท่านที่พลาดโอกาส สามารถติดตามชมภาพยนตร์ได้ตั้งแต่วันที่ 3 มีนาคมนี้ ทุกโรงภาพยนตร์ใกล้บ้าน ;)


Comment

Comment:

Tweet

.<br /><br />All corporations working closely with the tourism area, such since UPS, particularly believe that there might be a growth into their market, whereas some of those relying mostly on the textile market feel threatened because of the small decline in the turnover due to the fall on the textile marketplace.Some corporation feel worried about the decline on the textile business.However, although many companies from the textile sector come in decline, there are others who definitely are growing well, and they have to target these firms

#35 By coatbelstaff on 2011-12-02 02:45

<br><strong><a href="http://www.softthenorthface.com/">the north face</a></strong><strong><a href="http://www.softthenorthface.com/">northface</a></strong><strong><a href="http://www.softthenorthface.com/">north face jackets</a></strong><br><strong><a href="http://www.softthenorthface.com/">cheap north face</a></strong><strong><a href="http://www.softthenorthface.com/">north face online</a></strong><strong><a href="http://www.softthenorthface.com/womens-north-face-shoes-c-91.html">North face shoes</a></strong><strong><a href="http://www.softthenorthface.com/mens-north-face-denali-jackets-c-84.html">North Face Denali Jackets</a></strong><strong><a href="http://www.softthenorthface.com/the-north-face-pants-c-35.html">North Face Pants Cheap </a></strong><strong><a href="http://www.softthenorthface.com/womens-north-face-shoes-c-91.html">North face shoes</a></strong><strong><a href="http://www.softthenorthface.com/mens-north-face-down-jackets-c-85.html">The North Face down Jackets</a></strong>

#34 By coatbelstaff on 2011-12-02 02:45

.But needless to say spending a little time online just might help you see the ones of these folks are suited to your site, budget plus travel goes.<br />
<br />
If you're in run then driving for the nearest airport and looking at for last-minute booking deals will make useful.Keep in mind that last-minute deals can be obtained anywhere among 3 hours to two weeks before that flight.So it doesn't really signify when you are approaching a airport a little bit earlier than eleventh hour, you cannot get a great deal

#33 By coatbelstaff on 2011-12-02 02:45

.Some persons collect items from the broad collection of different sports and some only collect goods that pertain to a particular sport or even particular patient.<br />
<br />
Products ways to display your gallery; depending on which it might be you assemble.If anyone follow a specific team for instance, and you will collect rag clippings and sports cards it really is done by way of creating scrapbooks.You may put plane ticket stubs along with photographs in this kind of collection

#32 By coatbelstaff on 2011-12-02 02:45

.<br />
<br />
Another solution should be to have an individual's dog's bed near to the door when they comes indoors they can curl up on their mattress, this will work especially well should they are moist, have soiled or dull paws.They could stay on the bed until they've already dried off and are cleaner.With your dogs go straight away to their bed every time they come within from in the open air any mud and locks is essentially contained into their bedding.With regards to the weather your location their bedding requires a quickly shake outside regularly not to mention washing every about a week

#31 By coatbelstaff on 2011-12-02 02:45

.Eventually she would have boutiques in Tokyo, Osaka, Hollywood and La.She has continued to be particularly preferred in Okazaki, japan, and has designed a costumes to have an anime (Japanese design and style animation), tv series.<br />
<br />
The collection is sold in over thirty nations, and commands premium price tags as befits a high designer labeled.The range of dresses, covers and skirts etc.includes a contemporary feel about it, and Anna Sui says she appeared to be inspired through the rock tasteful look

#30 By coatbelstaff on 2011-12-02 02:45

<br><strong><a href="http://www.newtiffanyandco.com/">tiffany and co </a></strong><br><strong><a href="http://www.newtiffanyandco.com/">tiffany co</a></strong><strong><a href="http://www.newtiffanyandco.com/">tiffany silver</a></strong><strong><a href="http://www.newtiffanyandco.com/">buy tiffany jewellery</a></strong><br><strong><a href="http://www.newtiffanyandco.com/">tiffany online store</a></strong><br><strong><a href="http://www.newtiffanyandco.com/tiffany-bangles-c-19.html">discount tiffany bangle</a></strong><strong><a href="http://www.newtiffanyandco.com/tiffany-bangles-c-19.html">cheap tiffany bangles</a></strong><br><strong><a href="http://www.newtiffanyandco.com/tiffany-cuff-link-c-24.html">Tiffany Cuff Link Outlet</a></strong><strong><a href="http://www.newtiffanyandco.com/tiffany-bangles-c-19.html">discount tiffany bangle</a></strong><br><strong><a href="http://www.newtiffanyandco.com/tiffany-key-chain-c-21.html">Tiffany Chains sale</a></strong>

#29 By coatbelstaff on 2011-12-02 02:45

.The critical issue is to be certain all arrangements are typically in writing so that there's no question of one's rights staying violated and thus that the pair of you know what is expected.Intimately related to gives a person an wall plug for disregard of court if your main ex-wife should hope to restrict as well as eliminate visitation or contact with your young children.

#28 By coatbelstaff on 2011-12-01 23:39

The newest trends in wedding favors are those which create an event for an individual's guests long as soon as the wedding has expired.Wedding unique blend wildflower seed starting favors absolutely are a wonderful approach give on account of your cherished guests and additionally embody a growing love to your marriage.<br />
<br />
Wedding seeds favor kits appear in beautiful satiny bright envelopes and also tied with the elegant pastel ribbon.Each seedling packet sends a communication about your current ever flowering love to your beloved best freinds and family that came together to earn your affair such as special event.Like ones love, wildflowers will be hearty together with burst inside bloom having minimal energy.Unlike quite a few flowers, wildflowers will keep bloom time and time again.<br />
<br />
Seed love kits are very best way to literally multiply far-reaching vegetables of delight and happiness.Because guests go to celebrate ones wedding from everywhere in the world, wildflower seed products favors are a very good seed choice as they definitely will achieve pretty much any climate.<br />
<br />
Package seeds favor sets with some of small palm gardening tools within a gorgeous bloom pot or simply wicker bag.Add a wind chime and the seed like kit to make a well circular gift that will indulges all of the 5 intuitively feels.As ones guests your seeds the vegetables, they can certainly relive the splendor of your event.<br />
<br />
Try putting a branded scroll in your seed favour kits depicting other possible beautiful love-stories along with folklore tales who've their plant's roots in wildflowers such as poem by John Gay of Black-Eyed Susan and Nice William.In it love poetry Black-Eyed Leslie and Nice William were separated just by circumstance continued find each several other.In wildflower gardens everywhere, the Black-Eyed Ann and Lovely William outrageous flowers are thought to bloom together and check stunning along.<br />
<br />
Wedding seed products favor equipments speak sizes about the philosophy on constant love along with friendship.Although cherished day possesses passed and the wedding is in excess of, the style of solidarity and healthy joy lifestyles on as being the flowers take bloom.Seeds absolutely are a symbol about growth, everyday living, and selfless happiness.<br />
<br />
Without the presence of company for friends, relatives, and family and friends, the over-all wedding production has got to be much a smaller amount memorable practical knowledge.It's critical to reward family that go to make your current wedding an exclusive day which has a thoughtful enjoy gift.

#27 By coatbelstaff on 2011-12-01 23:38

.Many families may are convinced because Yamaha possesses interests in a wide array of things, it doesn't necessarily do any of them certainly.That simply is absolutely not true.Yamaha traditional guitars are superior quality and stand up to all very reputable acoustic guitars worldwide.<br />
<br />
There six string models have the Yamaha 12 Thread model, typically the Yamaha F-310, typically the Yamaha FG 325, typically the Yamaha CJ 12, typically the Yamaha S70A, typically the Yamaha CPX8, and then the Yamaha 20

#26 By coatbelstaff on 2011-12-01 23:38

. At the advanced levels of Project training, or 3 days of instruction, you'll be developing your own custom project templates, creating and running macros, building forms, and creating custom calculated fields.<br />
<br />
Today more and more companies are using cost reporting, results measurement, and other various types of advanced reporting when analyzing the effectiveness of projects. Oftentimes, project managers and superiors alike are surprised at how much inefficiency there is in the project process

#25 By coatbelstaff on 2011-12-01 23:38

Alphabet D heart tag bracelet - $50.35 : tiffanycompany.org, Tiffay Outlet,Tiffany On Sale,Tiffany Co Outlet,Tiffany And Co Outlet

#24 By coatbelstaff on 2011-12-01 23:38

All Products :

#23 By coatbelstaff on 2011-12-01 23:37

<strong><a href="http://www.thenorthfaceseller.com/">the north face</a></strong><strong><a href="http://www.thenorthfaceseller.com/">north face seller</a></strong><br><strong><a href="http://www.thenorthfaceseller.com/">northface</a></strong><br><strong><a href="http://www.thenorthfaceseller.com/">north face outlet</a></strong><br><strong><a href="http://www.thenorthfaceseller.com/">north face online</a></strong><strong><a href="http://www.thenorthfaceseller.com/mens-north-face-vests-c-86.html">north face vests for men</a></strong><br><strong><a href="http://www.thenorthfaceseller.com/womens-north-face-shoes-c-91.html">North Face Boots</a></strong><strong><a href="http://www.thenorthfaceseller.com/mens-north-face-shoes-c-87.html">North Face Footwear</a></strong><strong><a href="http://www.thenorthfaceseller.com/mens-north-face-down-jackets-c-85.html">The North Face down Jackets</a></strong><strong><a href="http://www.thenorthfaceseller.com/womens-north-face-denali-jackets-c-89.html">North Face Denali Jackets Cheap</a></strong>

#22 By coatbelstaff on 2011-12-01 23:35

เรื่องนี้น่าสนใจครับ

#20 By Thanan on 2011-03-25 11:06

probably the most demanding omega watches product line, then you certainly will appear http://www.eluxurylifeonline.com/ to understand that gucci handbags Abercrombie t-shirts have been lucrative in grabbing the curiosity of millions of guys and women.

#19 By thl2012 on 2011-03-15 15:56

อ่า ขึ้นซ้ำกันหลายอัน ขอโทษนะคะ

#18 By LhinKo^_^ on 2011-03-03 13:13

แบบว่า ได้รางวัลกับเขาด้วย แต่ดันลืมไปว่า เล่นเกมไปง่ะ กำ พลาดแล้ว TT ^ TT

#17 By LhinKo^_^ on 2011-03-03 13:10

แบบว่า ได้รางวัลกับเขาด้วย แต่ดันลืมไปว่า เล่นเกมไปง่ะ กำ พลาดแล้ว TT ^ TT

#16 By LhinKo^_^ on 2011-03-03 13:09

แบบว่า ได้รางวัลกับเขาด้วย แต่ดันลืมไปว่า เล่นเกมไปง่ะ กำ พลาดแล้ว TT ^ TT

#15 By LhinKo^_^ on 2011-03-03 13:09

ไปดูมาแล้ว ขอบคุณค่ะ ^ ^

#14 By fablefa ~* on 2011-03-03 01:13

question ขอบคุณค๊า

#13 By MaNowZaa™ on 2011-03-02 16:53

อ้าว ส่งเล่นๆได้ด้วย ;w;

ขอบคุณมากค่ะ

#12 By onsanookza on 2011-03-02 01:52

ขอบคุณค่ะconfused smile confused smile

#11 By TloyTloyS on 2011-03-02 00:48

จะมีโต๊ะให้รับ อยู่ชั้น3 ครับ
หน้าทางขึ้นโรง อาจจะเห็นโต้ะมี 2จุด
ก็คงจะแจกสักจุดนึงเหละครับ

ผมก็ไปคนเดียวนะ และก็อยากให้คนที่ผมอยากให้มาดู
กับผมครับ ไม่รู้ว่าเขาจะอยากมาดูหรือเปล่า -.-

*หนังคราวที่แล้ว เสื้อสเลดเป็ดที่ผมได้ ผมใส่ไม่ได้ฮาๆๆ
และดูตลก เลยต้องให้คนอื่นไป เพราะตัวผมใหญ่

#10 By Micky P. Chan on 2011-03-01 23:20

รับทราบค่ะ
ว่าแต่ไปคนเดียวได้หรือเปล่าพอดีเพื่อนไม่ว่างอ่ะค่ะ
อยากได้เสื้อด้วยอ่ะพี่ไม่มีเล่นเกมอีกหรอค่ะ อิอิbig smile

#9 By TloyTloyS on 2011-03-01 21:40

ติดต่อตรง... ไม่ใช่ที่ขายตั๋วอะครับ แต่เป็นตรงบูธกิจกรรมของหนัง, ถ้ามีบัตรประชาชนก็เอาไปด้วยครับ แต่ถ้าไม่มี ก็นำบัตรอื่นๆ ที่มีชื่อไปใช้ได้ครับ

#8 By ไอ้แพท.. on 2011-03-01 21:29

พี่ค่ะ..ไปติดต่อตรงไหนหรอ..ที่ขายตั๋วหรือเปล่า
แล้วต้องเอาอะไรไปแสดงตัวเปล่าค่ะbig smile

#7 By TloyTloyS on 2011-03-01 15:57

เย้ ได้ด้วยอ่ะcry

#6 By maname on 2011-03-01 11:40

โอ้ว ได้ด้วย

#5 By [ i ]Rin on 2011-03-01 10:38

อด 55

#4 By I N N O C E N T ! ! ! on 2011-03-01 09:49

เยสสสสสสส

#3 By T o' M @ ZZ u ครับ on 2011-03-01 09:49

ว๊ากกกกกกกกกกก

#2 By illman on 2011-03-01 08:29

เย้!!! ดีใจจังเลยยย >_<

#1 By fablefa ~* on 2011-03-01 07:20

exteen community View my profile