1. การตัดสินผู้โชคดีจะกระทำโดยททท.และ/หรือผู้จัดการแข่งขัน โดยรางวัลสำหรับผู้โชคดีมี 4 รางวัล ดังนี้

รางวัลที่ 1 จำนวน 1 รางวัล คือ กล้องถ่ายรูป Panasonic FX65 มูลค่า 8,000 บาท
รางวัลที่ 2 จำนวน 1 รางวัล คือ แพ็คเก็จที่พักจากโรงแรม Pung-Waan Resort & Spa, กาญจนบุรี จำนวน 1 ห้อง 2 คืน มูลค่า 5,000 บาท
รางวัลที่ 3 จำนวน 1 รางวัล คือ แพ็คเก็จที่พักจากโรงแรม The Natural Yurt, petchaboon จำนวน 1 หลัง 3 วัน 2 คืน @ The Yurt กระโจมมองโกเลีย มูลค่า 5,000 บาท
รางวัลที่ 4 จำนวน 3 รางวัล คือ Photo Book ขนาด 8X8 นิ้ว 80 หน้า ปกแข็ง มูลค่ารางวัลละ 1,190 บาท

ซึ่งจะประกาศผลในวันที่ 15 มกราคม 2554 บนหน้าเว็บไซต์ www.budgettravelinthailand.com และ www.exteen.com

2. ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลจะต้องส่งอีเมลเพื่อยืนยันตัวตนมาที่ contact.budgettravelthailand@gmail.com ภายในวันที่ 25 มกราคม 2553 กรณีผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลไม่ยืนยันตัวตนกลับมาภายในเวลาที่กำหนด ททท. และ/หรือผู้จัดการแข่งขัน ขอสงวนสิทธิ์ในการมอบรางวัลให้แก่ท่านอื่นต่อไป

3. รางวัลที่ได้รับจากการแข่งขันไม่สามารถนำไปใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายหรือข้อเสนออื่นใดได้

4. รางวัลที่มอบให้จะเป็นรางวัลที่ระบุไว้ในรายการเท่านั้นโดยไม่สามารถทดแทนด้วยสิ่งอื่นได้ เว้นแต่ผู้จัดการแข่งขัน และสปอนเซอร์จะเป็นผู้เปลี่ยนแปลงเอง สำหรับกรณีที่ไม่สามารถจัดหารางวัลตามที่ระบุไว้ในรายการได้ แต่อย่างไรก็ตาม รางวัลที่จะมอบเป็นการทดแทนนั้นจะต้องเป็นรางวัลที่มีมูลค่าเทียบเท่า หรือมากกว่ามูลค่ารางวัลที่ระบุไว้ในรายการ

5. ค่าใช้จ่ายที่ไม่ได้มีการระบุไว้ข้างต้นเป็นการเฉพาะ รวมถึงค่าภาษี ค่าธรรมเนียม หรือค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมอื่นใด (ถ้ามี) ที่มีขึ้นเนื่องจากการรับมอบหรือการใช้รางวัล ผู้ชนะเลิศที่ได้รับมอบรางวัลจะรับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายดังกล่าว ทั้งหมดแต่เพียงผู้เดียว

6. ผู้โชคดีต้องสำรองห้องพักกับทางโรงแรมโดยตรงก่อนการเข้าใช้บริการ โดยการสำรองห้องพักขึ้นอยู่กับสถานะของห้องพัก

7. ผู้โชคดีต้องแสดงบัตรรางวัล (voucher) ฉบับจริงกับทางโรงแรมก่อนเข้าการใช้บริการ

8. รางวัลที่ได้รับจากการแข่งขันไม่สามารถโอนหรือมอบให้ผู้อื่นได้ และไม่สามารถคืนหรือเปลี่ยนแปลงเป็นเงินสดได้

9. รางวัลที่เป็นแพ็คเก็จโรงแรมที่พักจะถูกส่งมอบให้กับผู้โชคดีทางไปรษณีย์ลงทะเบียน ภายในระยะเวลา 30 วันหลังจากผู้ที่ได้รับรางวัล ได้ยืนยันที่อยู่และข้อมูลต่าง ๆ กลับให้แก่ททท.และ/หรือผู้จัดการแข่งขัน ส่วนรางวัลที่เป็นกล้องถ่ายรูป หรือ Photo book ผู้ชนะจะต้องมารับด้วยตนเองที่สาขาหนึ่งสาขาใดของ Big Camera ตามแต่ที่จะกำหนดอีกครั้งเมื่อผู้ชนะส่งอีเมลยืนยันตัวตนกลับมา

10. ททท.และ/หรือผู้จัดการแข่งขันสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงของรางวัลหรือเงื่อนไขต่างๆ โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

11. ททท. และ/หรือผู้จัดการแข่งขัน ไม่มีส่วนรับผิดชอบหากผู้เข้าแข่งขัน หรือผู้ร่วมกิจกรรมมีปัญหาในการสมัคร เข้าร่วมกิจกรรม หรือการแข่งขัน อันอาจเกิดจากปัญหาทางเทคนิค เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ขัดข้องเนื่องจากมีไวรัส ข้อผิดพลาด ข้อยุ่งเหยิง การแทรกแซงโดยไม่ได้รับอนุญาต การฉ้อโกง ความผิดพลาดด้านเทคนิค หรือเหตุอื่นใดที่อยู่เหนือการควบคุมของททท.และ/หรือผู้จัดการแข่งขัน ในกรณีที่การแข่งขันไม่สามารถดำเนินการได้ ตามแผนที่วางไว้ ที่มีผลกระทบต่อการบริหารงาน ความปลอดภัย ความซื่อสัตย์ หรือความประพฤติที่เหมาะสม ต่อการแข่งขัน ในกรณีเช่นนี้ ททท.และ/หรือผู้จัดการแข่งขัน ขอสงวนสิทธิแต่เพียงฝ่ายเดียวในการพิจารณายกเลิก เปลี่ยนแปลง หรือระงับการแข่งขัน และคัดเลือกผู้โชคดีที่มีคุณสมบัติตามที่กำหนดทั้งหมด หรือไม่คัดเลือกผู้โชคดี เลยก็ได้

12. ททท.และ/หรือผู้จัดการแข่งขันจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายหรือสูญหายต่อบุคคล หรือทรัพย์สินใดๆที่เกี่ยวข้องกับ การส่งมอบของรางวัล หรือการใช้รางวัลที่ได้รับ และททท. และ/หรือผู้จัดการแข่งขันจะไม่จัดหาสิ่งของใดๆ มาทดแทนรางวัลที่สูญหายหรือถูกขโมยไป

13. รางวัลข้างต้นเป็นราคาประเมินจากผู้สนับสนุน โดยอ้างอิงจากราคาปกติของผู้ให้บริการ ซึ่งอาจแตกต่างจากราคาบนเว็บไซต์ ราคาส่งเสริมการขาย หรือราคาที่ขายผ่านตัวแทนการขาย

Comment

Comment:

Tweet

อ้าว...เสร็จกัน..อดซะแล้ว
เพิ่งจะแหงะดูวันที่..เศร้าเลย

#2 By เจ้นุช on 2011-01-11 23:08

หุหุ...พรุ่งนี้จาคัดส่ง...
เพิ่งจะคลิกดูค่า..
เคยแต่เอารูปมาแนะนำปนการ์ตูนส์
ไม่เคยส่งอย่างงี้เลยconfused smile ..ต้องลองของ..55confused smile Hot! Hot!

#1 By เจ้นุช on 2011-01-11 23:07

exteen community View my profile